เสริมคุณ คุณาวงศ์

 เสริมคุณ  คุณาวงศ์
 ผู้ก่อตั้ง "ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ"

เสริมคุณ คุณาวงศ์

เกิด : 5 กรกฎาคม 2503 นครสวรรค์


การศึกษา :

- มัธยมศึกษาโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ด้านการส่งเสริมศิลปะ และผลงานการถ่ายภาพ :

- ผู้ก่อตั้ง “ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ” (Bangkok Sculpture Center)

- อำนวยการฟื้นฟูและอนุรักษ์หุ่นหลวง (The Royal Puppet Preservation Project) ซึ่งเป็นหุ่นชนิดที่มีตั้งแต่สมัยอยุธยา

- เจ้าของผลงานหนังสือ “The Passion of Thai Sculpture” หนังสือที่รวมภาพและข้อมูลประติมากรรมไทยร่ว สมัยกว่า 150 ชิ้น

- อำนวยการจัดงานเทศกาลศิลปะ “Passion of Thai Modern Art” ซึ่งเป็นการแสดงงานศิลปะกว่า 400 ชิ้นในทุกรูปแบบ ณ สยามพารากอน

- นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- นิทรรศการภาพถ่ายชุด "Symbol Steam Stone and Surrender" ในปี 2551

- นิทรรศการภาพถ่ายชุด “โขน ฅน สิ่งสมมติ” ในปี 2554

- นิทรรศการภาพถ่ายชุด “วจนพุทธปฏิมา” : “BUDDHA IMAGE TALKS” ในปี 2555


ผลงานที่สำคัญ :

- การจัดฉาย Mapping บนกำแพงพระบรมมหาราชวัง ความยาว 200 เมตร เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

- สร้างรูปแบบการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมในประเทศไทย โดยการกำกับและอำนวยการผลิตงาน “72 พรรษาเฉลิมหล้าจอมราชัน ”

- งานเทศกาลวัดอรุณ (Wat Arun Festival) ในปี 2543-2544

- งานแม่น้ำของแผ่นดินครั้งที่ 3,4 และ 5 ในปี 2545-2547

- ผู้อำนวยการบริหารจัดพิธีเปิด และการแสดงน้ำพุงาน “มหาสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย 2546” ณ ลานมหาเจษฎาบดินทร์และถนนราชดำเนินกลาง

- ส่วนนิทรรศการอลังการในงาน “OTOP City” ครั้งที่ 1 ในปี 2547

- จัดกิจกรรมในงานประกวด Miss Universe 2005 Thailand Presented by Singha

- การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่24

- ศาลาไทยในงาน Expo ที่ประเทศสเปน

- การร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

- ดำเนินการจัดงาน Hua Hin Jazz Festival 2006 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 งาน Music Festival ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดงาน- - - มหกรรมดนตรี Jazz นี้เป็นระยะเวลา 3 ปี (2006 – 2009 )

- อำนวยการผลิตการจัดงานกิจกรรม HANDS Bangkok Countdown 2008-2010 จัดขึ้น ณ ลานหน้า Central World ซึ่งเป็นงานฉลองปีใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร

- บริหารพาวิลเลียน โดดเด่นที่สุดในงาน BOI FAIR 2011 ทั้งหมด 8 พาวิลเลียน โดยได้รับรางวัล 5 รางวัล จาก 11 รางวัล