สมชาย เถาทอง

สมชาย เถาทอง
ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมชาย เถาทอง

สมชาย เถาทอง 

เกิด 18 พฤศจิกายน 2495

สมชาย เถาทอง นักแกะสลักหินฝีมือเยี่ยม ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีความหลากหลายทั้งรูปคน สัตว์ และ รูปแบบนามธรรม ซึ่งล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ปรัชญา ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมต่าง ๆ
สมชาย เถาทอง เติบโตมาในครอบครัวศิลปิน ตัดสินใจเลือกแนวทางการทํางาน ประติมากรรมแกะสลักหินทราย ซึ่งในยุคนั้นยังมีศิลปินสนใจศิลปะชนิดน้ี น้อยมาก ด้วยการแกะสลักหินทรายเป็นงานยาก หากทําพลาดเพียงครั้งเดียว ก็ต้องเริ่มกับหินก้อนใหม่
มีคติการทํางานว่า ต้องทําให้หินเสียสภาพไปจากคุณสมบัติเดิม คือ แปรสภาพจากความแข็งหนักและนิ่งเป็น ความอ่อนนุ่ม เบา และเคลื่อนไหว 

การศึกษา
 • วิทยาลัยเพาะช่าง
 • ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

รางวัลและเกียรติยศ
 • รางวัลประกวดภาพเขียน ของกรมไปรษณีย์โทรเลข รางวัลประกวดประดิษฐ์แสตมป์ รางวัลประกวดภาพแบบตราไปรษณียากร 
 • รางวัลออกแบบตราไปรษณียากร รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย จากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) 
 • รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากศิลปกรรมแห่งชาติ
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศทางประติมากรรม (สลักหิน) ของธนาคารกสิกรไทย

การแสดงผลงาน
 • การแสดงงานผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
 • การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารกสิกรไทย
 • การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การแสดงงานศิลปกรรมของสมาคมประติมากรไทย
 • การแสดงงานศิลปะกับกลุ่ม 35
 • การแสดงงานศิลปะกับกลุ่มสร้างสรรค์
 • การแสดงศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • การแสดงงานศิลปะที่ประเทศบังกลาเทศ

ผลงานสะสม
 1. ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำดินเผา ประวัติหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
 2. ออกแบบสถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่แหวน ที่วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
 3. ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำ พุทธประวัติ นราธิวาส
 4. ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำ ประวัติพระอาจารย์ชา ที่วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
 5. ประติมากรรมหิน ที่สวนสาธารณะกำแพงเพชร สิงห์หิน 1 คู่ สูง 2 เมตร ที่อาคารไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ
 6. พระพุทธรูปหิน ที่อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
 7. ประติมากรรมหินภาพนูน บัวสี่เหล่า ขนาด 2 เมตร x 5 เมตร ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 8. บานประตูหินภาพนูน ประวัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ห้องประชุม อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 9. ประติมากรรมหินภาพนูน ข้างและป่า ขนาด 35 ตารางเมตร ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
 10. ข้างหิน 1 คู่ สูง 2 เมตร ที่โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ
 11. ธรรมจักรหิน สูง 3 เมตร พร้อมกวางหมอบ 1 คู่ และนาคหิน 1 คู่ ที่ลานธรรม วัดสังฆทาน กรุงเทพฯ
 12. ประติมากรรมหิน กลุ่มเด็ก ยาว 3 เมตร ที่สวนเบญจสิริ กรุงเทพฯ
 13. ประติมากรรมหินภาพนูนดอกบัว และเสาหิน ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนต์ ลากูน่าบีช ภูเก็ต
 14. ประติมากรรมหินรูป NUDE ที่สำนักงานสถาปนิก 49 และพี 49 กรุงเทพฯ
 15. ประติมากรรม "ประตูแห่งความรู้" วัสดุหินสเตนเลสสตีล และสำริด สูง 5 เมตร ที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานธนาคารกสิกรไทย บางปะกง ฉะเชิงเทรา
 16. สิงห์หิน 1 คู่ สูง 2.2 เมตร ที่โรงแรมโซฟีเทลราชาออคิด ขอนแก่น
 17. ธรรมจักรหินทราย ที่อุทัยธานี
 18. ประติมากรรมหิน "ความพยายามกับความสำเร็จ" สูง 3 เมตร ที่โถงอาคาร สำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่) ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
 19. ประติมากรรม "ความสัมพันธ์กลมเกลียว" วัสดุหิน สูง 2.5 เมตร ที่กระทรวงสาธารณสุข
 20. ประติมากรรม "กลุ่มปลา" วัสดุหินแกรนิต สูง 5 เมตร ที่แหล่มแท่น ชลบุรี
 21. ประติมากรรม "ชีวิตจากดิน" วัสดุหิน สูง 2 เมตร ที่ชลบุรี
 22. ประติมากรรม "ปริซึ่ม" วัสดุผสมหิน+โลหะ ปิดทอง สูง 4 x 20 เมตร ที่อาคารสาธร นครทาวเวอร์
 23. ประติมากรรม "สหกรณ์" วัสดุหินภาพนูน ขนาด 13 ตารางเมตร ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
 24. เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสลักหินงานประติมากรรมภาพนูน ที่สวนสมเด็จย่าวัดอนงค์
 25. ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการสลักหินใหญ่ที่สุดในโลก ที่พุทธมณฑลในระยะแรก
 26. ประติมากรรมภาพนูนสลักหิน ที่หอประชุมกองทัพเรือ งานประชุม "เอเป็ค"
 27. ประติมากรรมกลุ่มช้าง ที่เซ็นทรัล เอพอส เชียงใหม่