สมชาย เถาทอง

สมชาย เถาทอง
ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมชาย เถาทอง

เกิด : 18 พฤศจิกายน 2495

การศึกษา :
วิทยาลัยเพาะช่าง
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

รางวัลและเกียรติยศ :
- รางวัลประกวดภาพเขียน ของกรมไปรษณีย์โทรเลข รางวัลประกวดประดิษฐ์แสตมป์ รางวัลประกวดภาพแบบตราไปรษณียากร 
- รางวัลออกแบบตราไปรษณียากร รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย จากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) 
- รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
- รางวัลเหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากศิลปกรรมแห่งชาติ
- รางวัลชนะเลิศทางประติมากรรม (สลักหิน) ของธนาคารกสิกรไทย

การแสดงผลงาน :
- การแสดงงานผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย
- การแสดงงานศิลปกรรมของสมาคมประติมากรไทย
- การแสดงงานศิลปะกับกลุ่ม 35
- การแสดงงานศิลปะกับกลุ่มสร้างสรรค์
- การแสดงศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- การแสดงงานศิลปะที่ประเทศบังกลาเทศ

ผลงานสะสม :
- ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำดินเผา ประวัติหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
- ออกแบบสถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่แหวน ที่วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
- ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำ พุทธประวัติ นราธิวาส
- ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำ ประวัติพระอาจารย์ชา ที่วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
- ประติมากรรมหิน ที่สวนสาธารณะกำแพงเพชร สิงห์หิน 1 คู่ สูง 2 เมตร ที่อาคารไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ
- พระพุทธรูปหิน ที่อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประติมากรรมหินภาพนูน บัวสี่เหล่า ขนาด 2 เมตร x 5 เมตร ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
- บานประตูหินภาพนูน ประวัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ห้องประชุม อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
- ประติมากรรมหินภาพนูน ข้างและป่า ขนาด 35 ตารางเมตร ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
- ข้างหิน 1 คู่ สูง 2 เมตร ที่โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ
- ธรรมจักรหิน สูง 3 เมตร พร้อมกวางหมอบ 1 คู่ และนาคหิน 1 คู่ ที่ลานธรรม วัดสังฆทาน กรุงเทพฯ
- ประติมากรรมหิน กลุ่มเด็ก ยาว 3 เมตร ที่สวนเบญจสิริ กรุงเทพฯ
- ประติมากรรมหินภาพนูนดอกบัว และเสาหิน ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนต์ ลากูน่าบีช ภูเก็ต
- ประติมากรรมหินรูป NUDE ที่สำนักงานสถาปนิก 49 และพี 49 กรุงเทพฯ
- ประติมากรรม "ประตูแห่งความรู้" วัสดุหินสเตนเลสสตีล และสำริด สูง 5 เมตร ที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานธนาคารกสิกรไทย บางปะกง ฉะเชิงเทรา
- สิงห์หิน 1 คู่ สูง 2.2 เมตร ที่โรงแรมโซฟีเทลราชาออคิด ขอนแก่น
- ธรรมจักรหินทราย ที่อุทัยธานี
- ประติมากรรมหิน "ความพยายามกับความสำเร็จ" สูง 3 เมตร ที่โถงอาคาร สำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่) ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
- ประติมากรรม "ความสัมพันธ์กลมเกลียว" วัสดุหิน สูง 2.5 เมตร ที่กระทรวงสาธารณสุข
- ประติมากรรม "กลุ่มปลา" วัสดุหินแกรนิต สูง 5 เมตร ที่แหล่มแท่น ชลบุรี
- ประติมากรรม "ชีวิตจากดิน" วัสดุหิน สูง 2 เมตร ที่ชลบุรี
- ประติมากรรม "ปริซึ่ม" วัสดุผสมหิน+โลหะ ปิดทอง สูง 4 x 20 เมตร ที่อาคารสาธร นครทาวเวอร์
- ประติมากรรม "สหกรณ์" วัสดุหินภาพนูน ขนาด 13 ตารางเมตร ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
- เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสลักหินงานประติมากรรมภาพนูน ที่สวนสมเด็จย่าวัดอนงค์
- ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการสลักหินใหญ่ที่สุดในโลก ที่พุทธมณฑลในระยะแรก
- ประติมากรรมภาพนูนสลักหิน ที่หอประชุมกองทัพเรือ งานประชุม "เอเป็ค"
- ประติมากรรมกลุ่มช้าง ที่เซ็นทรัล เอพอส เชียงใหม่