สมชาย เถาทอง

สมชาย เถาทอง
ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมชาย เถาทอง

สมชาย เถาทอง 


เกิด

18 พฤศจิกายน 2495


สมชาย เถาทอง นักแกะสลักหินฝีมือเยี่ยม มีผลงานกว่า 80 ชิ้น ในช่วง ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลงานของท่านมีความหลากหลายทั้งรูปคน สัตว์ และ รูปแบบนามธรรม ซึ่งล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ปรัชญา ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมต่าง

ท่านเติบโตมาในครอบครัวศิลปิน ตัดสินใจเลือกแนวทางการทํางาน ประติมากรรมแกะสลักหินทราย ซึ่งในยุคนั้นยังมีศิลปินสนใจศิลปะชนิดน้ี น้อยมาก ด้วยการแกะสลักหินทรายเป็นงานยาก หากทําพลาดเพียงครั้งเดียว ก็ต้องเริ่มกับหินก้อนใหม่

ท่านมีคติการทํางานว่า ต้องทําให้หินเสียสภาพไปจากคุณสมบัติเดิม คือ แปรสภาพจากความแข็งหนักและนิ่งเป็น ความออ่นนุ่ม เบา และเคลื่อนไหว ท่านมีผลงานจัดแสดงมากมาย ผลงานส่วนใหญ่รวบรวมไว้ที่ ศนูย์ประติมากรรม หินทรายสยาม กรุงเทพมหานคร


การศึกษา

วิทยาลัยเพาะช่าง ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาชีวศึกษา 


รางวัลและเกียรติยศ

-รางวัลประกวดภาพเขียน ของกรมไปรษณีย์โทรเลข รางวัลประกวดประดิษฐ์แสตมป์ รางวัลประกวดภาพแบบตราไปรษณียากร 

-รางวัลออกแบบตราไปรษณียากร รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย จากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน

-รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากศิลปกรรมแห่งชาติ

- ได้รับรางวัลชนะเลิศทางประติมากรรม (สลักหิน) ของธนาคารกสิกรไทย


การแสดงผลงาน

- การแสดงงานผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ

- การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารกสิกรไทย

- การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย

- การแสดงงานศิลปกรรมของสมาคมประติมากรไทย

- การแสดงงานศิลปะกับกลุ่ม 35

- การแสดงงานศิลปะกับกลุ่มสร้างสรรค์

- การแสดงศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

- การแสดงงานศิลปะที่ประเทศบังกลาเทศ


ผลงานสะสม

 1. ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำดินเผา ประวัติหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
 2. ออกแบบสถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่แหวน ที่วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
 3. ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำ พุทธประวัติ นราธิวาส
 4. ประติมากรรมฝาผนังภาพนูนต่ำ ประวัติพระอาจารย์ชา ที่วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 
 5. ประติมากรรมหิน ที่สวนสาธารณะกำแพงเพชร สิงห์หิน 1 คู่ สูง 2 เมตร ที่อาคารไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ
 6. พระพุทธรูปหิน ที่อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
 7. ประติมากรรมหินภาพนูน บัวสี่เหล่า ขนาด 2 เมตร x 5 เมตร ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 8. บานประตูหินภาพนูน ประวัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ห้องประชุม อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 9. ประติมากรรมหินภาพนูน ข้างและป่า ขนาด 35 ตารางเมตร ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
 10. ข้างหิน 1 คู่ สูง 2 เมตร ที่โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ
 11. ธรรมจักรหิน สูง 3 เมตร พร้อมกวางหมอบ 1 คู่ และนาคหิน 1 คู่ ที่ลานธรรม วัดสังฆทาน กรุงเทพฯ
 12. ประติมากรรมหิน กลุ่มเด็ก ยาว 3 เมตร ที่สวนเบญจสิริ กรุงเทพฯ
 13. ประติมากรรมหินภาพนูนดอกบัว และเสาหิน ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนต์ ลากูน่าบีช ภูเก็ต
 14. ประติมากรรมหินรูป NUDE ที่สำนักงานสถาปนิก 49 และพี 49 กรุงเทพฯ
 15. ประติมากรรม "ประตูแห่งความรู้" วัสดุหินสเตนเลสสตีล และสำริด สูง 5 เมตร ที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานธนาคารกสิกรไทย บางปะกง ฉะเชิงเทรา
 16. สิงห์หิน 1 คู่ สูง 2.2 เมตร ที่โรงแรมโซฟีเทลราชาออคิด ขอนแก่น
 17. ธรรมจักรหินทราย ที่อุทัยธานี
 18. ประติมากรรมหิน "ความพยายามกับความสำเร็จ" สูง 3 เมตร ที่โถงอาคาร สำนักงานใหญ่ (แห่งใหม่) ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
 19. ประติมากรรม "ความสัมพันธ์กลมเกลียว" วัสดุหิน สูง 2.5 เมตร ที่กระทรวงสาธารณสุข
 20. ประติมากรรม "กลุ่มปลา" วัสดุหินแกรนิต สูง 5 เมตร ที่แหล่มแท่น ชลบุรี
 21. ประติมากรรม "ชีวิตจากดิน" วัสดุหิน สูง 2 เมตร ที่ชลบุรี
 22. ประติมากรรม "ปริซึ่ม" วัสดุผสมหิน+โลหะ ปิดทอง สูง 4 x 20 เมตร ที่อาคารสาธร นครทาวเวอร์
 23. ประติมากรรม "สหกรณ์" วัสดุหินภาพนูน ขนาด 13 ตารางเมตร ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
 24. เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสลักหินงานประติมากรรมภาพนูน ที่สวนสมเด็จย่าวัดอนงค์
 25. ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในการสลักหินใหญ่ที่สุดในโลก ที่พุทธมณฑลในระยะแรก
 26. ประติมากรรมภาพนูนสลักหิน ที่หอประชุมกองทัพเรือ งานประชุม "เอเป็ค"
 27. ประติมากรรมกลุ่มช้าง ที่เซ็นทรัล เอพอส เชียงใหม่