อำนาจ คงวารี

อำนาจ คงวารี 
อาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อำนาจ คงวารี

อำนาจ คงวารี
เกิด : 19 พฤศจิกายน 2520
ที่อยู่ : 211 หมู่ 5 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร : 035-595-371, 086-892-9212
อีเมล์ : poonkongwaree@hotmail.com
การศึกษา : 
2542 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2548 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

นิทรรศการเดี่ยว : 
2550 - "รอคอย" แกลเลอรี่ เอ็น กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม : 
2551: - "The Passion of Thai Modern Art" สยามพารากอน กรุงเทพฯ
- นิทรรศการภาพพิมพ์-วาดเส้นร่วมสมัยนานาชาติ ขนาดเล็ก ไต้หวัน
- นิทรรศการ "รอยยิ้มสยาม"  ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2552: - "ภาพของพ่อ พระพักตร์ของแผ่นดิน" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2553: - ศิลปะภาพพิมพ์ 2010 ชมรมศิลปะภาพพิมพ์ภาคเหนือ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ : 
2543: - รางวัลสนับสนุนการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 14,15,18
2544: - รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 13
- รางวัลสนับสนุน รางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49,52