อำนาจ คงวารี

อำนาจ คงวารี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อำนาจ คงวารี

เกิด : 19 พฤศจิกายน 2520

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่ : 16/279 หมู่ที่ 5  หมู่บ้านคณาสิริ ศาลายา .ศาลากลาง .บางกรวย .นนทบุรี

การศึกษา :

.. 2542 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

.. 2548 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ


เกียรติประวัติ : สายอาชีพ

2560 รางวัลเกียรติยศ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559 รางวัลเกียรติยศ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (อาจารย์) ประจำปี .. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร

2556 รางวัลเกียรติยศ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติ : รางวัลเกียรติยศ

2563 : รางวัลดีเด่น นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ "International Biennial Print Exhibition 2020 R.O.C", ประเทศไต้หวัน

2559 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดภาพพิมพ์อาเซียน ครั้งที่ปี 2016 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

- รางวัล Diplomas Ural Print Triennial International Exhibition 2016 ประเทศรัสเซีย

2555 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดภาพพิมพ์อาเซียน 2012 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

2549 - รางวัลสนับสนุนรางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52

 - รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 18

2546 - รางวัลสนับสนุนรางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49

- รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 15

- รับทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์

- รับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยานิพนธ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2545 - รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 14

2544 - รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตบริษัทโตชิบา ประเทศไทย  จำกัด ครั้งที่ 13

2543 - รางวัลสนับสนุนการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17

- รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาแรงบันดาลใจสู่อนาคตบริษัทฮิตาชิ ประเทศไทยจำกัด

2539 - รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพศิลปกรรมกล้วยไม้นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

- รางวัลเกียรติบัตร การประกวดวาดภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย บริษัทมิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด

2538 - รางวัลดีเด่น ประเภทภาพพิมพ์ทัศนศิลป์ ราชมงคลสัมพันธ์ การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สายศิลปกรรม


การแสดงผลงานระดับนานาชาติ :

2562 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ  กรุงวาร์นา ประเทศบัลแกเรีย

2561 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย

2560 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 6 กวนลัน ประเทศจีน

2559​ - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 “Lodz, Poland” ประเทศโปแลนด์

- นิทรรศการภาพพิมพ์อาเซียน ครั้งที่ 2 การประกวดศิลปะภาพพิมพ์ระดับนานาชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติประเทศรัสเซีย Ural Print Triennial 2016 International Exhibition, Russia

- นิทรรศการการแสดงศิลปะนานาชาติ Kenpoku Festival 2016 Daigo town, Ibaraki Prefectural Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น

- นิทรรศการ Edition Link Program The Exhibition of - Prints Expression of The Kingdom of Thailand and Tama Art University /Silpakorn University/ Chiangmai University Tama Art University, BUNPODO Gallery, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

2558​ - นิทรรศการ “Convergence” ศิลปินอาเซียน และ ศิลปินนานาชาติ 13 ประเทศ หอศิลป์แห่งชาติเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

- นิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

- นิทรรศการคอลเลคชั่นของ ลูเซียนโน เบเนตอง “Thailand: Spiritual & Material” ศิลปินร่วมสมัยจากประเทศไทย ประเทศอิตาลี

2557​ - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ 2014 จัดโดยสมาคมศิลปินภาพพิมพ์ Daejeon สาธารณะรัฐ เกาหลีใต้ และมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย Daechang Water Cultural Center Exhibition Hall ประเทศเกาหลี และหอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

- นิทรรศการประกวดภาพพิมพ์ร่วมสมัยนานาชาติ 2014  R.O.C กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

2556​ - นิทรรศการภาพพิมพ์ชิ้นเล็ก จัดโดย  Awagami Factory  เมืองโยชิโนกาวะ โตกุชิมะ  ประเทศญี่ปุ่น

2555 - นิทรรศการ ภาพพิมพ์หิน TAMUSIL PRINT EXHIBITION 2012 โดยมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ, มหาวิทยาลัยมูซาชิโน และมหาวิทยาลัยศิลปากร  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

- นิทรรศการภาพพิมพ์อาเซียนครั้งที่ 1 จากการประกวดศิลปะภาพพิมพ์ระดับนานาชาติ จัดโดยกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม

2551​ - นิทรรศการภาพพิมพ์-วาดเส้นร่วมสมัยนานาชาติ ขนาดเล็ก ประเทศไต้หวัน

- นิทรรศการ ภาพพิมพ์นานาชาติ ภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิค ประเทศไต้หวัน

- นิทรรศการภาพพิมพ์ และ วาดเส้นขนาดเล็ก ศิลปินรับเชิญนานาชาติ ประเทศไต้หวัน

2550 - นิทรรศการ “Show me Thai” พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแห่งเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ญี่ปุ่น - ไทย หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

- นิทรรศการศิลปะกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ญี่ปุ่นไทย มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปะมหาวิทยาลัยทามะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ กวนลัน ประเทศจีน

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ “Prints Tokyo 2007” โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ “Iosif Iser” ครั้งที่ 7 ประเทศโรมาเนีย

- นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 14 เมืองวาน่า ประเทศบัลแกเลีย

2549 - นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งที่ 7  “Triennale de Chamalieres Mondial de L’estampe Et de La Gravure Originale, France” ประเทศฝรั่งเศส

- นิทรรศการภาพพิมพ์ครั้งที่ 5 “Egyptian International Print Triennale Egypt” ประเทศอียิปต์

2548 - นิทรรศการภาพพิมพ์ “Thailand Quadrangle Printmaking Exhibition” มหาวิทยาลัย โตโกฮะ กากูเอน เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

-นิทรรศการภาพพิมพ์ “Three Thai Artists” แกลเลอรี่มิซูนามิ เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น