ชลูด นิ่มเสมอ

ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ (2472 - 2558)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
พุทธศักราช 2541

ชลูด นิ่มเสมอ

เกิด : 2 พฤษภาคม 2472  (2472 - 2558)


ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2541


การศึกษา : 

2488 - สำเร็จมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

2492 - สำเร็จประโยคครูประถมการช่าง จากโรงเรียนเพาะช่าง 

2497 - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (สาขาประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2499 - สำเร็จการศึกษาได้รับ Diploma Decorazion L'Academia di belle art di Roma - Certificate of Ceramic C.A.L.A.L.Rome 

2506 - Certificate of Lithography Pratt Graphic Center U.S.A.และได้ไปดูงานศิลปะต่อในประเทศอิตาลี

และประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 เดือน  


นิทรรศการเดี่ยว

2500 - แสดงผลงานเดี่ยวที่ประเทศฝรั่งเศส 

2506 - แสดงผลงานเดี่ยวที่กรุงเทพฯ 

2511 - แสดงผลงานเดี่ยวที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2528 - ผลงานวาดเส้นชุด "ลูกสาว"  


นิทรรศการกลุ่ม : 

2511 - ร่วมแสดงงานอาจารย์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์หลายครั้ง  


รางวัล/เกียรติยศ : 

2496 - เกียรตินิยมอันดับ 3 (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

2499 - เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม)  

          - เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาพพิมพ์)  

          - เกียรตินิยมอันดับ 2 (ประติมากรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

2502 - เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม) ได้รับยกย่องเป็น ศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

2507 - รางวัลภาพพิมพ์ จาก International Biennial of Paints in Tokyo ญี่ปุ่น