ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์

ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์

เกิด :
18 สิงหาคม 2536

ประวัติการศึกษา :
- ประกาศนียบัตรอนุบาลศึกษา โรงเรียนนราทร
- ประกาศนียบัตรประถมศึกษา โรงเรียนนราทร
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน :
-"ฮอฟเฟส" อีพี วันอาร์ตคานิวอล, หอศิลป์ฮอฟอาร์ต, กรุงเทพๆ
2557
-เท็นสเต็ป 2, หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์,
2558
กรุงเทพฯ
- เอ็กสตรีมรื่นอนเซนต์, คาลวิท สตูดิไอแอนด์แกลลอรี่, กรุงเทพฯ
2559
- ร้อยภาพ ร้อยดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, เชนทรัลเวิร์ล,
กรุงเทพฯ
-ในหลวงในดวงใจ ศูนย์การค้าริเวอร์ชิตี้ แบ็งค็อก, กรุงเทพฯ
- เหมา, ศูนย์การค้าริเวอร์ชิตี้ แบ็งค็อก, กรุงเทพฯ
2560
- ดวงใจราพภูร์, ศูนย์การค้าริเวอร์ชิตี้ แบ็งค็อก, กรุงเทพฯ