ลูกปลิว จันทร์พุดซา

ลูกปลิว  จันทร์พุดซา
อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลูกปลิว จันทร์พุดซา

เกิด : 31 ธันวาคม 2523

ที่อยู่ : 79 หมู่ 18 ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


การศึกษา :  

- ระดับประถม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 

- ปวช. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นิทรรศการครั้งสำคัญ :

2541 : นิทรรศการ ดวงดาวที่ฉันรัก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา

2544 : นิทรรศการประติมากรรม รำลึกผู้ช่วยศาตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ ครั้งที่ 5

: นิทรรศการประติมากรรมสัญจร ภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2546 : นิทรรศการเปิดบ้านจิตรกรรม

: นิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็ก 20 ปี สมาคมประติมากรไทย

: การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20

: นิทรรศการกลุ่ม นานาทัศนะต่อศิลปะ สถาบันเทคโนโลยีรามงคลนครราชสีมา

2547 : นิทรรศการประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย

: นิทรรศการประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549 : การประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารีธนบุรี พ.ศ. 2549


เกียรติประวัติ :

2542 - ทุนการศึกษา มีเซียม ยิบอินซอย

2543 - ทุนการศึกษาพระพิฆเนศวร

2544 - ทุนการศึกษา อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

2545 - ร่วมเข้าค่ายเยาวชนสร้างชาติ ฝากผลงานจิตรกรรมให้กับแผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

2546 - ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษ

- รางวัลผลิตภัณฑ์ศิลปากรประดิษฐ์

- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20

2547 - รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม อมตะอาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1

2548 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดศิลปะปูนปั้นประเภทผลงานสำเร็จรูป ครั้งที่ 5

- ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระปุกออมสินเนื่องในวันออมสินแห่งชาติ ครั้งที่ 7

2549 - ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 การประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารีธนบุรี พ.ศ. 2549