ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
พุทธศักราช 2559

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

เกิด : 23 สิงหาคม 2500 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559


การศึกษา :

เรียนชั้นประถม มัธยมตอนต้นที่อำภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

2515 - 2520 ศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง วิชาเอกจิตรกรรมสากล

2516 - 2520 ได้ศึกษาศิลปะวรรณกรรมและปรัชญาจาก จ่าง แซ่ตั้ง และกวีคนสำคัญของประเทศ

2521 - เข้ารับราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา 

2524 จบคุรุศาสตรบัณฑิต เอกศิลป-ศึกษา จาก วิทยาลัยครูพระนคร


ผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว :

2526 - ตุ๊กตารอยทราย (บทกวี)

2528 - คนสอยดาว (บทกวี)

2531 - มือนั้นสีขาว (บทกวี) ได้รับ รางวัลซีไรต์ ในปี .. 2535

2535 - เกี่ยวก้อย (ผลงานเพลง)

2538 - ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป (แสดงจิตรกรรม ที่บางกอกแกลลอรี่)

2538 - ตะตั้งเทิ้งตั้ง (รวมเรื่องสั้น)

2541 - ก็พอใจอยากจะรักให้หนักหนา (บทกวี)

2548 - สมควรแก่เวลา (รวมเรื่องสั้น)


ผลงานการแต่งเพลง :

2557 - เพลง "กระเป๋าสมปอง" - (จ่อย รวมมิตร)

2558 - เพลง จุดอับสัญญาณ - (พัน จักรพันธ์)

         - เพลง ปาปาย่าตุ๊กตุ๊ก - (จ่อย รวมมิตร)

         - เพลง สถานีความระกำ - (พัน จักรพันธ์)

         - เพลง ฝากลมส่งไลน์ - (อุ้ม อนัญญา)

2559 - เพลง ดาวฝัน - (เณ ทิฆัมพร)

         - เพลง เทพารักษ์กับนักร้อง - (จ่อย รวมมิตร)

         - เพลง กอดเหงา - (พัน จักรพันธ์)

2560 - เพลง อยู่ยงพงศ์กะพันธ์ (พงศ์ จักรพงศ์ - พัน จักรพันธ์)

         - เพลง ใจภูมิ - (ภูมิ ธนเทพ (น้องภูมิ ไมค์ทองคำเด็ก 1))