สันต์ สารากรบริรักษ์

สันต์ สารากรบริรักษ์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช 2547

สันต์ สารากรบริรักษ์

เกิด : 23 สิงหาคม 2477
ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

การศึกษา : 
ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการเดี่ยว :
2506 บางกะปิ แกลเลอรี่
2526 ซี.วี.เอน. แกลเลอรี่ 
2532 ภาพเขียนยุทธภูมิในอดีตภาคเหนือ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

รางวัล/เกียรติยศ : รางวัลและเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม,ภาพพิมพ์, ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
รางวัลที่ 1 ประเภทภาพพิมพ์ 
รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
รางวัลที่ 2 ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2547