ธรรศ รัชนีกร

ธรรศ รัชนีกร

ศิลปบัณฑิต ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาทัศนศิลป์  

ธรรศ รัชนีกร

เกิด :  10 ธันวาคม 2539 

การศึกษา :

ศิลปบัณฑิต ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาทัศนศิลป์  


ประวัติร่วมแสดง :  

2560   - I am original 2 

2561  - 84 ปี ทวี รัชนีกร

           - ร่วมลงแข่งขันดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 11 

2562 - ร่วมแสดง ฝุ่นศิลป์ ยี่สิบสอง 

          - ร่วมแสดง 52 ปีศิลปกรรมเทคโนโคราช 

           - ร่วมแสดงการแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36