นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ

นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ
ศิลปินอิสระ

นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ

เกิด : 7 ตุลาคม 2509

การศึกษา : 
   - มัธยมปีที่ 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 
   - ศึกษาศิลปะเบื้องต้นกับอาจารย์ชำนาญ ทองอุปการ และศึกษาศิลปะด้วยตัวเอง

นิทรรศการกลุ่ม : 
2537 - ร่วมแสดงงานกับกลุ่มธรรมครั้งที่ 8 ชุด "พลังจินตนาการ" ณ. ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ. 
2538 - ร่วมแสดงงานกับกลุ่มธรรมครั้งที่ 9 ชุด "นาม-รูป" ณ. ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ. 
2539 - แสดงงานเดี่ยว ชุด "พลังศรัทธา" ณ. ชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2540 - ร่วมแสดงศิลปกรรมชุด "บูรพากาญจนาภิเษก" ณ. ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชลบุรี กรุงเทพฯ. 
2541 - ร่วมแสดงงานกับกลุ่มธรรมครั้งที่ 10 ชุด "มโนภาพ" ณ. หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ. 
2542 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปะสัมพันธ์ทะเลน้อย" ณ. หอศิลปะทะเลน้อย (ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน) พัทลุง 
2543 - แสดงงานเดี่ยวย้อนหลัง 10 ปี ชุด "ศรัทธาปสาทะ" ณ. ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ