วรวิทย์ แก้วศรีนวม

วรวิทย์ แก้วศรีนวม
ศิลปิน

วรวิทย์ แก้วศรีนวม

เกิด : 8 กรกฎาคม 2520
การศึกษา : คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงงาน :
2557 : TRUTH by Worawit Kaewsrinoum หอศิลป์จามจุรี 
2562 : INSTINCT by Worawit Kaewsrinoum at TART Gallery