เนติกร ชินโย

เนติกร ชินโย
ศิลปิน

เนติกร ชินโย

เกิด : 8 ธันวาคม 2509 
การศึกษา : 
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการกลุ่ม : 
2535 - การแสดงศิลปกรรมทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ 
2544 - การแสดงงาน "Ideals and Imagiantion" ณ Thavibu Gallery กรุงเทพฯ 
2545 - "แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทย" ณ Brown eyes Gallery กรุงเทพฯ 
2547 - การแสดงงาน "สานศิลป์ถิ่นอีสาน" กลุ่มจิตรกรไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ 
2548 - การแสดงงาน "จิตภาพไทย" กลุ่ม Wheel ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ 

รางวัล/เกียรติยศ : 
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
          - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงประเภทสิลปะร่วมสมัยจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15 โดยธนาคารกรุงเทพ 
2537 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมการประกวดจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ของธนาคารกสิกรไทย 
          - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40