ประวีณ เปียงชมภู

ประวีณ เปียงชมภู
อาจารย์พิเศษภาควิชาภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ประวีณ เปียงชมภู

ที่อยู่ : 131 ม 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  


2557 - ได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศ  สหรัฐอเมริกาและร่วมแสดง นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ณ สถาน  กงสุลใหญ่   

            ประเทศไทยประจำ สหรัฐอเมริกา เมืองลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นกิจกรรม  แรกที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจมากต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มี

           โอกาสส่งผลงาน  เข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกผลงานรางวัลอีกมากมาย 

          - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ รางวัลดีเด่นนิทรรศการศิลปะ Young  ThaiArtist Award 10th โดยมูลนิธิ SCG 

          - ร่วมแสดง Cubic Museum นิทรรศการศิลปะในกล่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรและ มหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแสดงThe          

           International Biennial Print Exhibition Taiwan นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศไต้หวัน

2558 - ได้รับรางวัล Print Prize 2015 Guanlan International Print Biennial นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศจีน 

           ซึ่งการประกวดนี้ เป็นระดับ  นานาชาติ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน4000กว่าชิ้นทั่วโลก และคัดเลือก  ให้เหลือผลงานที่ได้รับ        

           รางวัล 10 ชิ้นสุดท้าย   

         - ร่วมแสดงThe 4th Bangkok Triennial International Print and Drawing Exhibition 

           การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 

         - ร่วมแสดงนิทรรศการThe 2nd International Creative Art Disseminating at หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ   

         - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 “อนาคตออกแบบได้”  

         - ได้รับรางวัล Prize Winners Semi Grand-Prix, Tokyo International Mini- Print Triennial 2015 

           มหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญี่ปุ่น   

         - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน สาขาภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61  

         - และมีโอกาสแสดงนิทรรศการในแกลเลอรี่จนมีนักสะสมผลงานทั้งในและ  ต่างประเทศ เช่น Benone Gallery เก็บสะสมผลงานที่ผมทำไว้          

           ตลอดระยะเวลา2ปีในการศึกษาในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยศิลปากร