ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง

ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง
ศิลปิน

ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง

เกิด : 26 กุมภาพันธ์ 2514

การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร