เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล

เทอดเกียรติ  หวังวัชรกุล 
ศิลปมหาบัณฑิต บัณทิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทอดเกียรติ หวังวัชรกุล

เกิด25 สิงหาคม 2514

การศึกษา :

- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ


นิทรรศการเดี่ยว :

- Project "Life(1)" บ้านบางกอกแกลเลอรี่

- Project "Life(2)" กอมแม่ (Comme)

- Project "Life(3)" บาร์บาหลี (Barbali)


นิทรรศการกลุ่ม :

- แสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การแสดงศิลปกรรมต้านภัยเอดส์

- การแสดงศิลปกรรมพานาโซนิค

- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ในหัวข้อ "ป่าเขาลำเนาไพร สายใยแห่งชีวิต"

- แสดงงานศิลปกรรมความจงรักภักดี

- แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบร่วมสมัย ครั้งที่ 19, 23, 24

- แสดงงานศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 7, 8, 9, 11

- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44, 45, 46, 47

- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13, 14, 15

- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยโดยธนาคารกสิกรไทย

- การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส

- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา Seacon Square Art Exposition

- จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

- Art for Silp Phirasri 2000


รางวัล/เกียรติยศ :

- รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภทจิตรกรรมจากการประกวดศิลปกรรม สหวิริยา โอเอ

- รางวัลที่ 2 ประเภท "GREEN IMAGINARY" ศิลปกรรม สยาม ทีวี ครั้งที่ 1

- รางวัลเกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแแห่งประเทศไทย โดยกลุุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ครั้งที่ 3

- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 10

- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบร่วมสมัย ครั้งที่ 22

- รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 6

- รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 7

- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 47