ศรัณย์ ศิริเจริญ

ศรัณย์ ศิริเจริญ
ศิลปิน

ศรัณย์ ศิริเจริญ

เกิด : 10 ก.ค. 2523 
การศึกษาระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ระดับปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประจำชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ประวัติการแสดงงาน รางวัลเหรียญทองแดง จิตรกรรมแนวประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26 , รางวัลที่ 3 ศิลปสามารถครั้งที่ 1, นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ มูลนิธิบัวหลวง, นิทรรศการทศวรรษที่ 2 มูลนิธิบัวหลวง, นิทรรศการศิษย์เก่าดีเด่นราชมงคล, นิทรรศการแสดงผลงาน ชุด สภาวะธาตุ เป็นต้น
Facebook: Sarun Siri