ธนาเดช รุ่งภัทรศรี

ธนาเดช รุ่งภัทรศรี
ศิลปิน

ธนาเดช รุ่งภัทรศรี

เกิด : 7 มกราคม 2518
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Facebook: https://www.facebook.com/ThanadetRungphattarasri/