ภัทรานิษฐ์ พัฒรชนม์

ภัทรานิษฐ์ พัฒรชนม์ 
ศิลปิน

ภัทรานิษฐ์ พัฒรชนม์

เกิด 26/09/2005
การศึกษา
  • โรงเรียนกุมุทมาส
  • โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
  • โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
  • วิทยาลัยช่างศิลป