ประภากาศ อังศุสิงห์

ประภากาศ  อังศุสิงห์
ดีไซเนอร์

ประภากาศ อังศุสิงห์

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต

การแสดงผลงาน แฟชั่นโชว์ 

2561 : Venus Under the Black Leather Face
2562 :  “SUP-PA-RANG-K Show” หรือ สับปะรังเคโชว์
          : Worship by Prapakas