อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
อาจารย์พิเศษ (จิตรกรรมไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

เกิด

14  กรกฎาคม  2507 น่าน

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนสา อำเภอสา จังหวัดน่าน

เทคโนโลยีราชมงคล  (เจ็ดยอดเชียงใหม่

ศิลปศึกษา  (ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

Post-Diploma (จิตรกรรม) กาลาบาวันนา  วิศวบราราตรี  สันตินิเกตัน  ประเทศอินเดีย

อาจารย์พิเศษ (จิตรกรรมไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพฯ 

รางวัลเกียรติยศ

2545 – ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่โดย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

2529 – รางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ต่อต้านการสูบบุหรี่สถาบันสอนภาษา AUA กรุงเทพฯ

รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมบ้านแสนรักและเมตตาต่อสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

2528 – รางวัลที่ เหรียญทองแดง จิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ กรุงเทพฯ

2527 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมเยาวชน แห่งประเทศไทย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

รางวัลที่ ศิลปกรรมล้านนา ของกลุ่มศิลปินล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

2526 – รางวัลชนะเลิศ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Reeve” กรุงเทพฯ

การแสดงผลงานเดี่ยว

2556 -“สัมมาทิฎฐิ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์  กรุงเทพ  ประเทศ

2554 -“พระบฎ มงคลธรรม สุนทรียะธรรม. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

–  “อายตนะ แดนติดต่อ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2553 -“เหมือนหนึงเดียวกัน” N แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

2551 – “ศรัทธาที่ไม่เคยลืมเลือนนัมเบอร์วัน แกลลอรี่ ภูเก็ต,หอศิลป์ ริมน่าน .น่าน

2550 – “Retrospective” นัมเบอร์วัน แกลลอรี่ กรุงเทพฯ

– “ศรัทธาที่ไม่เคยลืมเลือน. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์  กรุงเทพฯ

2548 – “จักรวาลและความสมดุล” 9 Art Gallery เชียงราย

2545 – “อุปมา อุปมัย. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2544 – “คุรุบาลี ถึง สันตินิเกตันหอศิลป์ เวียงตะวัน  กรุงเทพฯ

2541 – “พระพิฆเนศวร”  . นันดันแกลเลอรี่ สันตินิเกตัน ประเทศอินเดีย

– “พระพิฆเนศวร. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

การแสดงผลงานกลุ่ม

2557 – นิทรรศการศิลปินร่วมบุญ เกื้อหนุน ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

2556 – นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากดวงใจ ถวายพ่อหลวง    86 พรรษาศูนย์การค้าโอ.พี.เพลส  กรุงเทพฯ

2555 – โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย “MOCA BANGKOK”    . พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย  กรุงเทพฯ

นิทรรศการสยามแอฟ (ช่องทางหนึ่งเพื่อเข้าถึงศิลปะไทย)” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2554 – นิทรรศการโครงการอุ่นรักไว้โอบโลก”  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2553 – โครงการมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยไทย วันศิลปะ พีระศรี เรื่องปีติ : GLADNESS” หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ -“สานใจ  สานใย  ศิลปกรรมนิศิลปะไทยร่วมสมัย ทรรศการศิลปกรรมเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ เสาว์คง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ.เชียงใหม่

2552 –  นิทรรศการศิลปกรรมโลกร้อนเย็นธรรมของกลุ่มจิตรกรไทย ณชั้น5หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน ผ่านฟ้า กรุงเทพฯ

2551 – นิทรรศการภาพเปลือยนัมเบอร์วัน แกลเลอรี สีลม กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “Beijing International Art Biennale China” ปักกิ่ง ประเทศจีน

ศิลปกรรมพระประวัติพระกรณียกิจใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระเมรุ ท้องสนามหลวง