ประสิทธิ์ วิชายะ

ประสิทธิ์ วิชายะ 
ประติมากร ประติมากรสองเหรียญทอง  เกียรตินิยมอันดับ1 งานศิลปกรรมแห่งชาติ

ประสิทธิ์ วิชายะ

ชื่อ : ประสิทธิ์ วิชายะ
เกิด : 12 กุมภาพันธ์ 2515
การศึกษา : 
2547 - ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538 - ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม : 
2552 - ร่วมแสดงผลงานวาดเส้น ณ City Gallery โรงแรมสยามซิตี้
2551 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการศิลปะคณาจารย์ 3 มหาวิทยาลัย ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54 ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
- ร่วมแสดงผลงานวาดเส้น The 8th Great Oriental Art Exhibition ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2550 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 7 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงผลงานวาดเส้น ณ M Gallery นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2550 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 6 ทศวรรษศิลปะไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม นิทรรศการศิลปะโฉมหน้าศิลปิน ณ สีลมแกลเลอเรีย
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม และวาดเส้น ณ National Faculty of Fine Arts นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2549 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม ณ เมืองเว้ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
2548 - ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม โครงการ Art Camp จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม เพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์พิบัติภัย สึนามิ ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยกระทรวงวัฒนธรรม
2547 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม โดยคณาจารย์จาก 6 มหาวิทยาลัย ณ จังหวัดมหาสารคาม
รางวัล/เกียรติยศ : 
2552 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลสนับสนุนอันดับ 2 ประติมากรรม โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2549 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประติมากรรมติดตั้งสำนักงาน โดยสโมสรโรตารีธนบุรี
2548 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประติมากรรมติดตั้งสำนักงาน โดยธนาคารกรุงไทย
2547 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49