ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ

ณภัทร์  ภัทรพรเลิศ
ศิลปบัณฑิต
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ

เกิด : 2537

การศึกษา
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
 - ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร