นิทรรศการ

นิทรรศการล่าสุดและกำลังจะมาถึง

29 National artists 29 Baramee of Art

29 National artists 29 Baramee of Art

วันที่: 26 ธันวาคม 2563 - 06 มิถุนายน 2564

คลิกดูรายละเอียด


Shut / ชัด : เมื่อสิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึงเปิดBaramee of art Charity 2nd 2020 : รู้ ตื่น เบิกบานNonthivathn Chandhanaphalin

Nonthivathn Chandhanaphalin

วันที่: 04 กรกฎาคม 2563 - 04 ตุลาคม 2563

คลิกดูรายละเอียด


AWAKEN

.

วันที่: 04 กรกฎาคม 2563 - 04 ตุลาคม 2563

คลิกดูรายละเอียด


มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2563

มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2563

วันที่: 04 กรกฎาคม 2563 - 02 ตุลาคม 2563

คลิกดูรายละเอียด


Printmaking 2020

Printmaking  2020 

The Power of Printmaking

วันที่: 07 มีนาคม 2563 - 20 มิถุนายน 2563

คลิกดูรายละเอียด


ประติมากรรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์