นิทรรศการ

นิทรรศการล่าสุดและกำลังจะมาถึง

IN-TA-LIT ปรากฏการณ์ทางศิลปะแห่งจิตวิญญาณ ของสามศิลปินแห่งชาติเปลือก THE OUTER PART

นิทรรศการศิลปะที่ซ่อนความหมายภายใต้พื้นผิว

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2561 - 25 มกราคม 2562

คลิกดูรายละเอียด


BODY & SOUL by Homsawan U-mansap

Body&Soul

นิทรรศการที่สื่อสารชีวิตและการเดินทางบนเส้นทางศิลปะ
ของ ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์

วันที่: 25 กรกฎาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561

คลิกดูรายละเอียด


ธรรมราชา


วันที่: 05 ธันวาคม 2559 - 00 ตุลาคม 543

คลิกดูรายละเอียด


Mother


วันที่: 00 - 00 ธันวาคม 543

คลิกดูรายละเอียด


TOY

TOY


วันที่: 00 - 00 ธันวาคม 543

คลิกดูรายละเอียด


นิทรรศการ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ