นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม 2565 

ผลงานศิลปะ จากแรงบรรดาลใจถึงสองพระองค์ ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ ทุกเพศทุกวัย จากทุกภาคทั่วประเทศ  นับ 100 ศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายเทคนิค หลากหลายแนวคิด แต่เป็นหนึ่งเดียวกันที่จะสร้างสรรค์ถึงความผูกพันของคนไทยที่มีต่อสองพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงชนชาวไทย ทั้งแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยาวัตร ที่เป็นภาพประทับในจิตใจคนไทยของทั้งสองพระองค์ 

อีกครั้ง ที่ภาพแห่งความประทับใจในหัวใจของศิลปินจะถูกถ่ายทอด สร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ 
สู่หัวใจคนไทยทุกคน