26 10 2560

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

26 10 2560

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาด : 100 x 120 cm.

ฉบับ : -

ปี : 2560นิทรรศการ : เปลือก THE OUTER PART (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก