พุทธปัญญ 2

อนุโรจน์  จันทร์โพธิ์ศรี

พุทธปัญญ 2

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สื่อผสม


ขนาด : 275 x 164 cm.

ฉบับ : -

ปี : 2545นิทรรศการ : เปลือก THE OUTER PART (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก