ภาพจากข่าว

วาสนา สีสัง

ภาพจากข่าว

วาสนา สีสัง (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีอะครีลิกบนผ้าใบ

ขนาด : 43 x 53 cm.

ฉบับ : Original

ปี : 2565

มุลค่า : 10,000.00 บาท

วันแม่ 12 สิงหาคม ในปีค.ศ. 1967 ครั้งหนึ่งวันแม่ที่เป็นหัวข้อข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศออสเตรเลีย พิมพ์เผยแพร่ไปทั่วเมือง ข่าวการเสด็จเยี่ยมราชโอรสของพระองค์ สายสัมพันธ์ ความรักและคิดถึงที่แม่มีต่อลูก ในช่วงเวลาที่ทรงเข้าศึกษาด้านวิชาการทหาร ต้องจากบ้านจากครอบครัวเพื่อฝึกฝนพระองค์ให้แข็งแกร่ง

นอกจากความรักความห่วงใยแล้วยังเป็นการบอกกล่าวชาวโลกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัมพันธภาพทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย


นิทรรศการ : นาถ (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก