สัมพันธภาพของธรรมชาติ

เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง

สัมพันธภาพของธรรมชาติ

เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : แม่พิมพ์แกะไม้

ขนาด : 200 x 132 cm.

ปี : 2563

มุลค่า : 35,000.00 บาท

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่เป็นวิถีที่สอดคล้องกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งวิถีเหล่านี้เกิดจากตัวมนุษย์เอง
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ใช่แค่สภาพบ้านเมืองหรือที่พักอาศัย แต่คำว่าสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ซึ่งสรรพสิ่งมากมายที่ใช้ลมหายใจร่วมกันบนพื้นฐานของระบบนิเวศวิทยาที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามปละสมบูรณ์แบบ ซึ่งแต่ละชีวิตมีปฎิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้วัฏจักรแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในวิถีชีวิตอย่างลงตัว
สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก