นามธรรมสู่ธรรม

เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก

นามธรรมสู่ธรรม

เสฐียรพงษ์ เนื่องจันทึก (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาด : 48 x 48 cm.

ปี : 2564

มุลค่า : 20,000.00 บาทนิทรรศการ : Baramee of art 3 Charity 3rd : ธรรมดา (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก