ภาพต่างมิติ ภาพแทนใจ หมายเลข 6

ธีรวุฒิ คำอ่อน

ภาพต่างมิติ ภาพแทนใจ หมายเลข 6

ธีรวุฒิ คำอ่อน (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut)

ขนาด : 110 x 160 cm.

ฉบับ : 2/3

ปี : 2565

มุลค่า : 33,000.00 บาท

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ภาพขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และภาพเหตุการณ์หรือวาระสำคัญต่าง ๆ ในอดีต นำเสนอมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากภาพถ่าย ปรับเปลี่ยนบริบททางกายภาพให้กลายเป็นภาษาของจิตใจ ผ่านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ที่มีลักษณะพิเศษ การให้ภาพที่คมชัด ภาพที่เลือนรางเบาบางทางสายตา เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนมิติจากอดีตไปสู่ปัจจุบัน ที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติมากมายในอดีต แต่ทว่าปัจจุบันคุณงามความดียังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจนต่อสังคมไทย

นิทรรศการ : นาถ (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : จองแล้ว


กลับไปหน้าหลัก