๘๙/๗๐/๔๔๔๗+ =๙ -> ๑๐ (พอ+เพียร+เมตตา+ปัญญา)

ปรีชา เถาทอง

๘๙/๗๐/๔๔๔๗+ =๙ -> ๑๐ (พอ+เพียร+เมตตา+ปัญญา)

ปรีชา เถาทอง (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : วาดเส้นบนผ้าใบ

ขนาด : 20 x 29.5 x 35 cm.

ฉบับ : Original

ปี : 2560

สถานที่ : A - Buildingนิทรรศการ : ธรรมราชา (คลิกดูนิทรรศการ >)

สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก