นิทรรศการ

นิทรรศการล่าสุดและกำลังจะมาถึง

Baramee of art Charity 2nd 2020 : รู้ ตื่น เบิกบานNonthivathn Chandhanaphalin

Nonthivathn Chandhanaphalin

วันที่: 04 กรกฎาคม 2563 - 04 ตุลาคม 2563

คลิกดูรายละเอียด


AWAKEN

.

วันที่: 04 กรกฎาคม 2563 - 04 ตุลาคม 2563

คลิกดูรายละเอียด


มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2563

มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2563

วันที่: 04 กรกฎาคม 2563 - 02 ตุลาคม 2563

คลิกดูรายละเอียด


Printmaking 2020

Printmaking  2020 

The Power of Printmaking

วันที่: 07 มีนาคม 2563 - 20 มิถุนายน 2563

คลิกดูรายละเอียด


ประติมากรรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์พันธะชีวิต

สมชาย เถาทอง

วันที่: 14 ธันวาคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกดูรายละเอียด


จิตปภัสสร

เพ็ญสิน  นีลวัฒนานนท์

วันที่: 14 ธันวาคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกดูรายละเอียด